Процедури

Процедура № 3524 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 12.11.2019
Втора дата 13.11.2019
Начална цена 42,589.63 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 192145, 192146
Дървесен вид здб,бк, цр, гбр,лп
Едра 11 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 1145 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1157 куб.м.