Процедури

Процедура № 3604 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 09.12.2019
Втора дата
Начална цена 16,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.