Процедури

Процедура № 3920 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 25.02.2020
Втора дата
Начална цена 20,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2011

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид цр;бл;кдб;ак;сф
Едра 0 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 912 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1035 куб.м.