Процедури

Процедура № 3960 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 05.03.2020
Втора дата 06.03.2020
Начална цена 58,082.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид бк,гбр,здб,чб,бб,см
Едра 123 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 139 куб.м.
За огрев 1227.6 куб.м.
ОЗМ 102.4 куб.м.
Всичко 1645 куб.м.