Процедури

Процедура № 3981 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 09.03.2020
Втора дата 10.03.2020
Начална цена 13,717.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № 2019
Дървесен вид чб,бб,ак
Едра 74 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7 куб.м.
За огрев 224 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 318 куб.м.