Процедури

Процедура № 3986 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 11.03.2020
Втора дата 12.03.2020
Начална цена 54,465.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2020,2021,2022
Дървесен вид здб,tp, цр, гбр,ак, бб,чб
Едра 164 куб.м.
Средна 123 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 559 куб.м.
За огрев 1033.1 куб.м.
ОЗМ 1.9 куб.м.
Всичко 1941 куб.м.