Процедури

Процедура № 3987 на ДГС Казанлък

Процедура № 3987 на ДГС Казанлък от 11.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 11.03.2020
Втора дата 12.03.2020
Начална цена 114,914.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2020,2021,2022
Дървесен вид здб,тп, цр, гбр,ак, бб,чб
Едра 164 куб.м.
Средна 123 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 619 куб.м.
За огрев 833.1 куб.м.
ОЗМ 1.9 куб.м.
Всичко 1741 куб.м.