Процедури

Процедура № 4093 на ДГС Казанлък

Процедура № 4093 на ДГС Казанлък от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 02.04.2020
Втора дата 03.04.2020
Начална цена 188,873.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2018, 2020,2021,2022
Дървесен вид здб,бk, цр, гбр,ак, тп, бб,чб,см
Едра 287 куб.м.
Средна 198 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 758 куб.м.
За огрев 1561.1 куб.м.
ОЗМ 103.9 куб.м.
Всичко 2886 куб.м.