Процедура № 4125 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 08.04.2020 2,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет Доставка на хигиенни материали почистващи препарати и пособия.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.