Процедури

Процедура № 4181 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 05.05.2020
Втора дата 07.05.2020
Начална цена 26,875.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 9 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 678 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 690 куб.м.