Процедури

Процедура № 4183 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 05.05.2020
Втора дата 07.05.2020
Начална цена 25,690.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2018,2020,2021,2022
Дървесен вид бк,гбр,здб,чб,бб,см,тп
Едра 287 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 287 куб.м.