Процедури

Процедура № 4250 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 15.05.2020
Втора дата 18.05.2020
Начална цена 10,387.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № 2023
Дървесен вид чб, бб, см
Едра 35 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 13 куб.м.
За огрев 206 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 257 куб.м.