Процедури

Процедура № 4287 на ДГС Казанлък

Процедура № 4287 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.05.2020
Втора дата
Начална цена 49,576.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен от обекти 2027 и 2028.

Данни за дървесината

Обект/и № 2027, 2028
Дървесен вид бк,бб,см,дгл
Едра 242 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 70 куб.м.
За огрев 721.5 куб.м.
ОЗМ 29.5 куб.м.
Всичко 1090 куб.м.