Процедури

Процедура № 4292 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.05.2020
Втора дата 28.05.2020
Начална цена 7,825.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид чб,бб,ак
Едра 30 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 32 куб.м.
За огрев 102 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 185 куб.м.