Процедури

Процедура № 4298 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.05.2020
Втора дата 28.05.2020
Начална цена 16,063.41 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид здб,бк,гбр,срлп
Едра 18 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 374 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 393 куб.м.