Процедури

Процедура № 4299 на ДГС Казанлък

Процедура № 4299 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.05.2020
Втора дата 28.05.2020
Начална цена 48,435.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 9 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 678 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 690 куб.м.