Процедури

Процедура № 4325 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 04.06.2020
Втора дата
Начална цена 15,580.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2020

Данни за дървесината

Обект/и № 2020
Дървесен вид цр;бл;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 108 куб.м.
За огрев 671 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 779 куб.м.