Процедури

Процедура № 4352 на ДГС Сливен

Процедура № 4352 на ДГС Сливен от 12.06.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 12.06.2020
Втора дата
Начална цена 32,536.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 20-09 И 20-10
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 268.33 куб.м.
За огрев 226.43 куб.м.
ОЗМ 22.80 куб.м.
Всичко 517.56 куб.м.