Процедури

Процедура № 4353 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.06.2020
Втора дата
Начална цена 147,798.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти №№ 63 и 64- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 63, 64
Дървесен вид гбр, трп, бб, бк, лп, яв, шс, см, ела, здб, здгл
Едра 654 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1058 куб.м.
За огрев 986 куб.м.
ОЗМ 712 куб.м.
Всичко 6412 куб.м.