Процедури

Процедура № 4357 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 27.05.2020
Втора дата
Начална цена 20,296.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 44

Данни за дървесината

Обект/и № 44
Дървесен вид бк,бл,гбр,цр,кгбр,трп
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 771 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 780 куб.м.