Процедури

Процедура № 4359 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.06.2020
Втора дата
Начална цена 22,802.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2030 на 15.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2030
Дървесен вид см, яв, бк, здб, чб, бб, гбр, трп,
Едра 0 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
Технологична 229 куб.м.
За огрев 243 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 586 куб.м.