Процедури

Процедура № 4364 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 16.06.2020
Втора дата
Начална цена 177,121.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2025Б, 2029Б, 2035А и 2036А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 441 куб.м.
Средна 135 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 2943 куб.м.
За огрев 1206 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Всичко 4889 куб.м.