Процедури

Процедура № 4365 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 16.06.2020
Втора дата 17.06.2020
Начална цена 49,833.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2029
Дървесен вид бк, гбр
Едра 29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 1199 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1231 куб.м.