Процедури

Процедура № 4412 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 24.06.2020
Втора дата
Начална цена 25,914.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2024

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид чб;кдб;цр;бл;
Едра 0 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1054 куб.м.
За огрев 156 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1234 куб.м.