Процедури

Процедура № 4560 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 21.08.2020
Втора дата
Начална цена 13,710.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2025

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид цр;бл;чб;кдб
Едра 9 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 290 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 684 куб.м.