Процедури

Процедура № 4561 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 21.08.2020
Втора дата
Начална цена 10,554.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2026

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид цр;бл;чб;кдб
Едра 14 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 498 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 525 куб.м.