Процедури

Процедура № 4626 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 18.09.2020
Втора дата
Начална цена 1,725.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества чрез търг с тайно наддаване от обект № 2027

Данни за дървесината

Обект/и № 2027
Дървесен вид чб
Едра 23 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 23 куб.м.