Процедури

Процедура № 4764 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 13.11.2020
Втора дата
Начална цена 10,360.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2028

Данни за дървесината

Обект/и № 2028
Дървесен вид цр;бл;кдб
Едра 38 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 480 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 518 куб.м.