Процедура № 4934 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Бургас 22.12.2020 117,716.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Търг с тайно наддаване "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2103 от отдели/подотдели: 134-б, 162-д, 164-д, 168-в, 168-д в землището на с. Вършило и с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 2687 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2103 чб,бб,бл, цр, здб, кгбр, мжд 400 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м. 1738 куб.м. 0 куб.м. 2687 куб.м.