Процедури

Процедура № 5103 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 11.02.2021
Втора дата
Начална цена 21,874.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2112- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2112
Дървесен вид цр;бл;бб
Едра 46 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 880 куб.м.
За огрев 19 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 992 куб.м.