Процедури

Процедура № 5104 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 11.02.2021
Втора дата
Начална цена 19,715.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2113- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид цр;бл;чб
Едра 21 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 823 куб.м.
За огрев 18 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 895 куб.м.