Процедура № 5105 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 04.03.2021 108,188.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" в обект № 2114 и обект № 2115

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2114 № 2115 цр;бл;чб;бб 67 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 1703 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 1887 куб.м.