Процедури

Процедура № 5141 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 16.03.2021
Втора дата
Начална цена 42,960.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на дървесина по действително добити количества в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2116
Дървесен вид кдб;цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 588.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 588.5 куб.м.