Процедура № 5141 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 16.03.2021 42,960.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на дървесина по действително добити количества в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2116 кдб;цр;бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 588.5 куб.м. 0 куб.м. 588.5 куб.м.