Процедура № 5222 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 06.04.2021 36,850.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2119 и № 2120

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2119 № 2120 цр;бл 0 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1609 куб.м. 0 куб.м. 1675 куб.м.