Процедури

Процедура № 5222 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 06.04.2021
Втора дата
Начална цена 36,850.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2119 и № 2120

Данни за дървесината

Обект/и № № 2119 № 2120
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1609 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1675 куб.м.