Процедура № 5306 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 25.05.2021 22,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км. на територията на ТП ДГС „Средец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.