Процедура № 5532 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 08.09.2021 36,882.65 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Търг с тайно наддаване Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023 цр;бл;чб 0 куб.м. 10.40 куб.м. 0 куб.м. 40.95 куб.м. 465.85 куб.м. 0 куб.м. 517.20 куб.м.