Процедура № 5536 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 10.09.2021 21,024.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Търг с тайно наддаване Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2124 цр;бл;чб 1 куб.м. 15 куб.м. 1 куб.м. 163 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.