Процедура № 5643 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 28.10.2021 21,780.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2125 и Обеккт № 2126

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2125 № 2126 цр;бл 0 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м. 0 куб.м. 990 куб.м.