Процедури

Процедура № 5660 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 01.11.2021
Втора дата
Начална цена 56,906.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч,извоз,разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2144, 2145, 2146

Данни за дървесината

Обект/и № 2144, 2145, 2146
Дървесен вид здб,бл,цр,гбр,ак,лп
Едра 14 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 18 куб.м.
За огрев 1128 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1205 куб.м.