Процедури

Процедура № 5661 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 01.11.2021
Втора дата
Начална цена 37,423.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от временен склад от обекти 2144, 2145, 2146

Данни за дървесината

Обект/и № 2144, 2145, 2146
Дървесен вид здб,бл,цр,гбр,ак,лп
Едра 14 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 18 куб.м.
За огрев 425 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 502 куб.м.