Процедури

Процедура № 5662 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 01.11.2021
Втора дата
Начална цена 76,712.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект 2143

Данни за дървесината

Обект/и № 2143
Дървесен вид чб,бб,здб,бк
Едра 466 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 205 куб.м.
За огрев 587 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 1380 куб.м.