Процедура № 5718 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 29.11.2021 316,490.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209; изгр, бл, цр, мжд, кгбр, чб, срлп; 191 куб.м. 3446 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 8916 куб.м. 18 куб.м. 12613 куб.м.