Процедура № 5727 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 30.11.2021 350,771.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2201 № 2202 №2203 № 2204 № 2205 № 2206 № 2207 № 2208 № 2209 № 2210 цр;бл;чб;кдб;бб;лп 455 куб.м. 2215 куб.м. 160 куб.м. 9705 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 13612 куб.м.