Процедури

Процедура № 5762 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 10.12.2021
Втора дата
Начална цена 21,510.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № № 2215
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 762 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 846 куб.м.