Процедура № 5839 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 14.12.2021 708,225.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213 - 1, 2214 - 1, 2215 - 1, 2216 - 1, 2217 - 1, 2218 - 1, 2219 - 1; изгр, избк, бл, цр, мжд, кгбр, чб, бб; 125 куб.м. 1984 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 6433 куб.м. 27 куб.м. 8588 куб.м.