Процедури

Процедура № 5886 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 29.12.2021
Втора дата
Начална цена 30,814.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № № 2201
Дървесен вид цр,бл,чб,кдб,лп
Едра 10 куб.м.
Средна 222 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 937 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1194 куб.м.