Процедура № 5886 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 29.12.2021 30,814.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2201 цр,бл,чб,кдб,лп 10 куб.м. 222 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1194 куб.м.