Процедура № 5917 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 31.01.2022 86,086.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2216 № 2217 № 2218 № 2219 цр;бл 0 куб.м. 285 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 3016 куб.м. 0 куб.м. 3311 куб.м.