Процедура № 5918 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 31.01.2022 123,359.10 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Открит конурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 202201 Л

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 202201 Л 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.