Процедура № 6078 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 08.04.2022 115,377.91 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Открит конурс
Предмет Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в горски разсадник „Трънково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
202202Л 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.