Процедура № 6187 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 05.07.2022 75,415.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2221 цр, бл, кгбр, мжд, изгр; 139 куб.м. 282 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м. 1 куб.м. 2490 куб.м.